ВГМО
Тел.+380500753982
zdorovaukraina@bigmir.net
Версия для печатиНа печать Написать письмоНаписать письмо ВойтиАвторизация Карта сайтаКарта сайта
Главная Здоровая Украина ТВ-канал "Здоровая Украина" ШКОЛА ТЕЛЕведущих Проекты-Работа Конкурсы
Детство без слез АЛЛЕЯ ПАТРИОТОВ ДЕТДОМА-ТВ-марафон Наши акции Новости Контакты

      Стартовал Всеукраинский проект     


 


                        "   Здоровой Украине - Здоровые дети!"

Молодежное правительство

ПРОЕКТ
створення
Cистеми Молодіжних Урядів

суб’єктів адміністративно-територіального устрою України,

Молодіжного Кабінету Міністрів України
та
Асоціації Молодіжних Урядів України
 

 Влада має працювати, – на кого?

Органи виконавчої влади всіх рівнів мають оновлюватись, – за рахунок якого кадрового резерву? Як створювати цей резерв?

Молодь повинна приймати участь в управлінні Державою, – яким чином?
Автори проекту пропонують свої відповіді на ці запитання та соє бачення вирішення задач, що стоять перед молоддю України.
    

 Автори проекту:   Липовський Станіслав Романович –
Голова ВМГО «МР «Здорова Україна»;

                                   Бугай Валерій Володимирович –
заступник Голови ВМГО «МР «Здорова Україна».
 

       
вересень, 2009 рік, м. Київ

ЩО ТАКЕ МОЛОДІЖНИЙ УРЯД?      

       Молодіжний Уряд (далі – МУ) – це інститут «кадрового ліфту» найбільш талановитої, ініціативної, професійної молоді в систему органів державного, регіонального та місцевого управління.            МУ – це консультативно-дорадчий орган при Державній Адміністрації (органі виконавчої влади) суб’єкта системи адміністративно-територіального устрою України.            В Склад МУ, котрий формується на конкурсній основі, входять молоді люди у віці від 18 до 30 років.            МУ працює за принципом «дублерства» (за кожним профільним керівником Державної Адміністрації (органу виконавчої влади) закріплюється його молодий дублер).            Робота в МУ ведеться на громадських засадах та за рахунок коштів, що надходять від політичних партій, блоків, об’єднань, громадських організацій та громадян України (при необхідності розробляється система стипендіювання та преміювання молоді, що приймає участь в діяльності МУ різного рівня, – для цього створюється спеціальний фонд).           

  Основними цілями створення системи Молодіжних Урядів являються:

1.      Залучення молоді до вирішення соціально-економічних задач, що стоять перед органами виконавчої влади суб’єктів системи адміністративно-територіального устрою України;

2.      Сприяння органам державної влади в реалізації основних напрямків державної молодіжної політики в регіоні;

3.      Сприяння в формуванні, підготовці і навчанні кадрового резерву органів державної виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, в областях, районах, містах, районах в містах, селищах, селах України;

4.      Сприяння в формуванні, підготовці та навчанні кадрового резерву суб’єктів господарсько-економічної діяльності;

5.      Участь молоді в формуванні стратегій соціально-економічного розвитку регіонів, у внесенні пропозицій по реалізації планів, а також безпосередня участь в соціально-економічному розвитку суб’єкта системи адміністративно-територіального устрою України та в удосконаленні системи державного управляння.

ЩО ТАКЕ АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІЖНИХ УРЯДІВ УКРАЇНИ?      

       Асоціація Молодіжних Урядів України  (далі АМУУ) – це інститут кадрового резерву вищих державних органів виконавчої влади, котрий об’єднує Молодіжні Уряди суб’єктів системи адміністративно-територіального устрою України.            Вищим органом АМУУ є з’їзд делегатів від МУ суб’єктів системи адміністративно-територіального устрою України. 

           З’їзд АМУУ обирає керівні органи АМУУ та призначає, на конкурсній основі, склад Молодіжного Кабінету Міністрів України (далі – МКМУ).    

        МКМУ – це консультативно-дорадчий орган при «дорослому» Кабінеті Міністрів України.            До складу МКМУ входять молоді люди у віці від 18 до 30 років.      

      Свою діяльність АМУУ, МУ регіонів та МКМУ здійснюють під патронатом та контролем авторитетної Наглядової Ради.  

          МКМУ працює за принципом «дублерства» (за кожним профільним міністром закріплюється його молодий дублер).        

    Робота в керівних органах АМУУ ведеться на громадських засадах та за рахунок коштів, що надходять від політичних партій, блоків, об’єднань, від громадських організацій, громадян України, котрі розділяють ідеї, цілі та задачі АМУУ, МКМУ та МУ суб’єктів системи адміністративно-територіального устрою України.       

     Робота в МКМУ ведеться на громадських засадах (при необхідності розробляється та затверджується спеціальна система стипендіювання та преміювання молоді, що входить до складу МКМУ).         

    Основними цілями створення Асоціації Молодіжних Урядів України являються:

 1.      Об’єднання Молодіжних Урядів та «тіньових кабінетів міністрів» усіх рівнів, що створюються при різних громадських організаціях, об’єднання, при молодіжних крилах (відділеннях, організаціях) політичних партій та блоків.

2.      Залучення молоді до вирішення соціально-економічних задач, що стоять перед вищими державними органами виконавчої влади.

3.      Сприяння вищим органам державної влади в реалізації основних напрямків молодіжної політики в Україні.

4.      Сприяння в формуванні, підготовці і навчанні кадрового резерву вищих органів державної влади та господарюючих суб’єктів, що діють на території України.

5.      Участь молоді в формуванні стратегії соціально-економічного розвитку України, в розробці законопроектів, у внесенні пропозицій до планів дій та постанов «дорослого» Уряду, у внесенні пропозицій по реалізації планів, а також безпосередня участь в соціально-економічному розвитку держави та удосконаленні системи державного управління.  

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО УРЯДУ     

        Зібравши та вивчивши досвід діючих Молодіжних Урядів на території України, Російської Федерації, інших країн, ми пропонуємо наступний механізм формування даного інституту.          

   1. ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ           

1 крок Формування ініціативної групи.
2 крок Розробка/затвердження плану створення Молодіжного Уряду.
3 крок Підготовка і затвердження документації про МУ.
4 крок Підготовка матеріально-технічної бази.
             2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ 
1 крок Інформування органів державної влади, вузів, суб’єктів господарсько-економічної діяльності.Презентація проекту, інформаційна кампанія.Складання списку претендентів.Формування топ-100 управлінців регіону.
2 крок Формування експертної ради.Оголошення умов проведення конкурсу.Формування «Банку проектів».Проведення конкурсного відбору в склад МУ.Оцінка робіт.Оголошення переможців, оприлюднення результатів конкурсного відбору в ЗМІ.
3 крок Проведення Установчих зборів МУ.Розробка/затвердження структури і регламенту МУ.Проведення освітньої програми (лекції, семінари, круглі столи).Затвердження плану роботи МУ на рік.

 МЕХАНІЗМ РОБОТИ МОЛОДІЖНОГО УРЯДУ 

1.      ПОВСЯКДЕННА РОБОТА 

1 крок Участь в засіданнях, нарадах, колегіях «дорослого» органу виконавчої влади.Співдоповіді міністрів МУ на засіданнях «дорослого» органу виконавчої влади.
2 крок Проведення власних засідань (нарад, робочих груп), внутрішня робота апарату МУ.
3 крок Розробка і реалізація проектів, що сприяють соціально-економічному розвитку регіону.
4 крок Розробка пропозицій по оптимізації роботи органів виконавчої влади.
5 крок Розробка поправок і пропозицій в програми соціально-економічного розвитку і в постанови (ухвали, рішення) «дорослого» органу виконавчої влади.
6 крок Виконання доручень керівників «дорослих» органів виконавчої влади.
7 крок Контроль за виконанням постанов (ухвал, рішень) МУ.
8 крок Контроль за виконання «дорослим» органом виконавчої влади державних програм молодіжної політики та за виконанням програм соціально-економічного розвитку регіону.

              

  2. ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ 

1 крок Взаємодія з органами всіх гілок державної влади суб’єкта системи адміністративно-територіального устрою України.
2 крок Взаємодія з Асоціацією молодіжних Урядів України:- висвітлення діяльності МУ на сайті АМУУ;- участь в заходах АМУУ (зборах, форумах, освітньо-консультативних семінарах, з’їздах);- обмін інформацією;- виконання рішень з’їздів АМУУ
3 крок Взаємодія з громадськими організаціями та політичними партіями, блоками, об’єднаннями
4 крок Проведення громадських слухань
5 крок Взаємодія зі ЗМІ

 

 3.Працевлаштування 

Пропонуємо наступний механізм оновлення органів виконавчої влади суб’єктів системи адміністративно-територіального устрою України та суб’єктів господарсько-економічної діяльності. 

1 крок Висування кандидатів, що мають досвід роботи в МУ до «дорослих» органів виконавчої влади регіону при їх формуванні
2 крок Висування кандидатів, що мають досвід роботи в МУ, на керівні посади в суб’єктах господарсько-економічної діяльності державної форми власності
3 крок - створення «Банку управлінського резерву» на основі проектів суспільно-економічного розвитку регіону, бізнес-проектів, бізнес-планів;- інформування органів державної влади, керівників підприємств, бізнес-структур різної форми власності і влади;- проведення інформаційно-ознайомчих семінарів, круглих столів з топ-управлінцями регіону, керівниками підприємств, бізнес-структур;- відбір керівниками органів державної влади підприємств, установ, бізнес-структур різної форми власності кандидатів на посади управлінців, менеджерів топ-ланок на основі інформації, отриманої з «Банку управлінського резерву», зустрічей та співбесід.

 Маючи повне розуміння масштабності і багатовекторності проекту створення системи Молодіжних Урядів в усіх регіонах України, ми пропонуємо розпочати реалізацію даного проекту з експерименту, котрий пропонуємо провести в одній-двох областях України (наприклад, у Житомирській, Київській обл.) та в двох районах Київської області (наприклад, Васильківському та Обухівському р-нах), створивши консультативно-дорадчі інститути – МУ при місцевих державних адміністраціях.Для об’єктивності оцінки результатів діяльності Молодіжних Урядів,  даний експеримент пропонуємо провести під патронатом одного з вищих керівників держави, чи одного з кандидатів на пост Президента України за його консультативно-дорадчої та матеріальної підтримки.  


Механізм формування Асоціації Молодіжних Урядів України 

Вивчивши досвід роботи Асоціації молодіжних Урядів Російської Федерації, ми пропонуємо наступний механізм формування даного інституту. 
 
 
            Ініціалізація і планування проекту 

1 крок 2 крок 3 крок 4 крок
Формування ініціативної групи Розробка/затвердження плану створення АМУУ Підготовка і затвердження документації про АМУУ Підготовка матеріально-технічної бази
 

2.

 
            Організація проекту 
1 крок Інформування вищих органів Державної влади, керівників підприємств, установ, навчальних закладів
2 крок Проведення рекламно-інформаційної кампанії
3 крок Презентація проекту, формування наглядової ради
4 крок Проведення засідань Молодіжних Урядів у регіонах України з висуванням делегатів на Установчий з’їзд Асоціації Молодіжних Урядів України
5 крок Проведення Установчого З’їзду АМУУ на котрому:- затверджується статут, структура та регламент АМУУ;- обираються керівні органи АМУУ
6 крок Державна реєстрація Асоціації Молодіжних Урядів України
7 крок Проведення З’їзду АМУУ на котрому:- затверджується план роботи АМУУ на рік;- затверджується структура і регламент Молодіжного Кабінету Міністрів України;- призначається склад Молодіжного Кабінету Міністрів України;- призначається за згодою більше ніж половини депутатів з’їзду молодий прем’єр-міністр України.
8 крок Інформування вищих органів державної влади МУ регіонів, місцевих органів державної влади про створення Молодіжного Кабінету Міністрів України
9 крок Проведення установчого семінару МКМУ за участю керівництва АМУУ та членів Наглядової Ради АМУУ
10 крок Проведення освітньої програми (лекції, семінари, круглі столи) за участю представників «дорослого» Кабінету Міністрів України, керівництва АМУУ та членів Наглядової Ради АМУУ
11 крок Затвердження плану роботи МКМУ на рік
  
Механізм роботи Асоціації молодіжних урядів україни 

1.

 
            Повсякденна робота 
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-R
1 крок Координація дій Молодіжних Урядів суб’єктів системи адміністративно-територіального Устрою України. Створення МУ в регіонах, де вони ще не існують
2 крок Участь МКМУ в засіданнях «дорослого» Уряду України, співдоповіді міністрів МКМУ на засіданнях «дорослого» КМУ
Комментировать » Комментариев (2)


Дата: 16 Июн 2012 13:34
Имя: Анонимный пользователь
шановні товариші дуже гарна назва організації і тільки, у назві більше змісту і задуму ніж дій і планів вашої команди. дуже багато граматичних помилок на головній сторінці сайту, це не серйозно!!! обурлива критика передачі ДОМ-2, таке могли написати тільки обмежені в своїх поглядах люди.п.с.с.... передача немає аналогів у світі, це маленька країна де живуть за своїми законами і статутами люди з різними поглядами і думками часто немаючи підтримки оточуючих, але приходить день голосування і вирішується вибір чиї погляди підтримає більшість!!!!

Дата: 13 Авг 2010 12:57
Имя: Олеся
Добрый день, меня зовут Олеся.
Очень рада, что в Украине есть такая целеустремленная направленая на позитивный результат команда победителей.
Мне на мейл приходят рассылки с вакансиями политолога, так как я работаю не по специальности, имею цель работать именно политологом.
Буду очень рада влиться в Ваш колектив, для совместного участия в проэктах которые помогут нашей нации быть успешной, здоровой и процветающей!!!
Мой мейл:
pinkbox@ukr.net